به گزارش «نود اقتصادی»، آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن (کارفرما) اظهار داشت: میزان خط فقر دقیق مشخص نیست و نمی توان گفت دقیقا کارگر با چه عددی می تواند زندگی کند. اگر مزد شهرهای بزرگ را بیشتر افزایش دهیم ممکن است به مهاجرت بینجامد. چرا هیچ کدام از دانشگاه‌های علوم انسانی ما روی مزد کار نمی کنند؟ درباره حق اولاد دولت باید به تکلیفش عمل کند.

محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار (نماینده جامعه کارگری) گفت: طبق اعلام مرکز آمار درآمدهای ارزی این دولت چندین برابر همه دولتهای قبلی بوده است. وقتی دولت اعلام می کند وضع اقتصاد خوب است و جهش تولید داریم باید برای دستمزد کارگران افزایش خوبی داشته باشیم. دولت نباید بین کارگران و کارمندان خودش تبعیض قائل شود.