در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به اصل 44 خصوصی سازی منعکس می گردد.

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به مهندس آرمان خالقی می باشد و هرگونه نشر مطالب آن آزاد و منوط به ذکر مرجع است.